شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۰۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۳۰  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد