شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۰۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۹  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

عَلَيْكَ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد