شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۹۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۹  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اِشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد