شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۹۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۸  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

وَ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد