شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۹۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۸  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد