شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۸۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۶  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

اِقْرَأِ اَلْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَأُهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد