شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۸۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۶  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

وَ اُخْزُنْ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ؛ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ اَلشَّيْطَانَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد