شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۸۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۶  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

وَ لْيَرُدَّكَ عَنِ اَلنَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد