شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۷۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۲۵  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

أَمِطِ اَلْأَذَى عَنْ طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ تَكْثُرْ حَسَنَاتُكَ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد