شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۴۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۹  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

اِلْتَمِسُوا اَلْجَارَ قَبْلَ شِرَى اَلدَّارِ، وَ اَلرَّفِيقَ قَبْلَ اَلطَّرِيقِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد