شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۳۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۶  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اِتَّقُوا اَلنَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد