شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۲۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۵  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

رَوِّحُوا اَلْقُلُوبَ سَاعَةً بِسَاعَةٍ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد