شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۱۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۴  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

بَلِّغُوا عَنِّي وَ لَوْ آيَةً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد