شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۱۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۴  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اُطْلُبُوا اَلْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ اَلْوُجُوهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد