شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۱۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۲  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

تَهَادَوْا تَزْدَادُوا حُبّاً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد