شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۰۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۲  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد