شناسه حدیث :  ۴۴۸۹۰۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۱  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

قِيلَ: كَيْفَ نَنْصُرُ ظَالِماً؟ - قَالَ: تَمْنَعُهُ عَنِ اَلظُّلْمِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد