شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۹۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱۱  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

وَ عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْقُبُورِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد