شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۸۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۹  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

وَ كُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ اَلنَّاسِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد