شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۸۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۹  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

اُخْبُرْ تَقْلِهْ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد