شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۸۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۸  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :  

قَيِّدْهَا وَ تَوَكَّلْ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد