شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۷۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۸  

عنوان باب :   الباب الرّابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

يَسِّرُوا وَ لاَ تُعَسِّرُوا، وَ سَكِّنُوا وَ لاَ تُنَفِّرُوا.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد