شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۶۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۶  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ اَلنَّاسِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد