شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۵۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۵  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى بِدْعَةٍ».

هیچ ترجمه ای وجود ندارد