شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۵۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۴  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

جَفَّ اَلْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد