شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۵۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰۳  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

وَ فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ مِنَ اَلْخَلْقِ وَ اَلْخُلُقِ وَ اَلْأَجَلِ وَ اَلرِّزْقِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد