شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۴۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۸۱  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

هَذَا مُسْتَرِيحٌ أَمْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد