شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۳۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۷۷  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

كَادَ اَلْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ اَلْقَدَرَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد