شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۳۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۷۶  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

فُزْتُ وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد