شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۳۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۶۹  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد