شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۲۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۶۵  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

اَلْكَلِمَةُ اَلطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد