شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۲۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۶۲  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

يُبْعَثُ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۲۳)
تشابه معنایی (۱۵)
هم نشینی (۵۲)
از ۹