شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۲۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۵۴  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد