شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۲۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۵۴  

عنوان باب :   الباب الثالث

معصوم :  

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ اَلْكَلِمِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد