شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۱۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۳۶  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

نَاكِحُ اَلْيَدِ مَلْعُونٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد