شناسه حدیث :  ۴۴۸۸۰۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۲۵  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد