شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۹۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۱۶  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

فَتِلْكَ صَلاَةُ اَلْمُنَافِقِينَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد