شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۸۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۱۱  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ اَلنَّاسِ بِمَعَاصِي اَللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ اَلنَّاسِ ذَامّاً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد