شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۵۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۸۴  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ فَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد