شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۵۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۸۲  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ اَلرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد