شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۴۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۷۵  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ خَافَ اَللَّهَ خَوَّفَ اَللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد