شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۴۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶۸  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد