شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۳۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶۷  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اَللَّهِ أَهَانَهُ اَللَّهُ، وَ مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اَللَّهِ أَكْرَمَهُ اَللَّهُ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد