شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۲۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶۳  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ يَشْتَهِ كَرَامَةَ اَلْآخِرَةِ يَدَعْ زِينَةَ اَلدُّنْيَا.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد