شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۲۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶۲  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَ مَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ اَلْمَنْزِلَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد