شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۲۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶۲  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَائَتْهُ خَطِيئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد