شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۲۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶۲  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ يُشَادَّ هَذَا اَلدِّينَ يَغْلِبْهُ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد