شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۱۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵۵  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدْ اِنْتَصَرَ مِنْهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد