شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۱۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵۳  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ رَفَقَ بِأُمَّتِي رَفَقَ اَللَّهُ بِهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد