شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۱۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵۲  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد